Vi tar ett helhetsgrepp om ditt företags identitet och kommunikation

18 september 2019

Allt oftare efterfrågar våra kunder, utöver en ny hemsida, även hjälp med hela företagets identitet och kommunikation. Att ha en enhetlig och genomarbetad grafisk profil både stärker företaget som varumärke gentemot dina kunder samt underlättar för alla medarbetare internt.

Kunden kommer starkare att lägga varumärket på minnet och ni som jobbar med företagets kommunikation behöver aldrig fundera på hur ni ska se ut eller uttrycka er – det finns redan bestämt och dokumenterat i tydliga riktlinjer och mallar för allt från officepaketet till sociala medier. Vill du också ta en grepp om ditt företags kommunikation? Hör av dig så berättare vi mer!

Fler nyheter

Load More Posts