Projektbeskrivning

Skärmar som visar Lunnevad folkhögskolas hemsidaMaterial som visar Lunnevad folkhögskolas nya grafiska profil

Lunnevad folkhögskola

lunnevad.se

Lunnevad är en av landets största och äldsta folkhögskolor och skolans miljö på landet utanför Vikingstad är fantastisk. Hit kommer deltagare från hela Sverige för att fördjupa sig inom dans, konst eller musik. Här kan man även läsa allmän kurs för att få behörighet till högskola eller universitet.

När vi kom i kontakt med Lunnevad fanns en hemsida som var svårjobbad och svårnavigerad. Det grafiska manéret speglade inte den kreativitet och mångfald av personligheter och talang som finns på skolan. Det fanns inte heller någon enhetlig visuell kommunikation. Skolan var i behov av en tydlig grafisk profil för att hålla ihop alla linjernas kommunikation, speciellt i sociala medier, och en inspirerande och användbar hemsida som lockade fler att söka till skolans utbildningar.

Tillsammans med ledningsgruppen bestämde vi oss för att det var dags att våga sticka ut och synas. Resultatet blev modiga färger och ett teckensnitt med karaktär. Logotypen fick mer användbara proportioner samtidigt som den moderniserades. De olika linjernas egna personligheter förstärktes med sina egna färger och mönster samtidigt som hela skolans nu har en genomtänkt och enhetlig visuell kommunikation.

Fler uppdrag