Arbetet med Mo Gårds nya hemsida pågår

29 januari 2015

Ny hemsida till Mo Gård

Mo Gård är en icke-vinstdrivande organisation som erbjuder tjänster till personer med funktionsnedsättning och som kommunicerar med teckenspråk eller andra alternativa kommunikationsformer. Tjänsterna är fokuserade till fyra områden: boende, daglig verksamhet, fritid samt lärande och utbildning.

Tillgänglighet och individens förutsättningar är utgångspunkten i Mo Gårds verksamhet, och det ska märkas även i deras närvaro på webben. När vi tar fram den nya hemsidan tillsammans med kommunikatörer på Mo Gård kommer vi därför att arbeta för att göra hemsidan så tillgänglig som möjligt, till exempel för personer som har funktionshinder, lässvårigheter, synskador eller som använder skärmläsare. Det gör vi bland annat genom att följa riktlinjer från WAI (Web Accessibility Initiative).

Ett utmanande och lärorikt uppdrag med andra ord!

Fler nyheter

Load More Posts