Uppdrag: Fler internationella studenter till Stockholm

4 december 2018

Visste du att över 30.000 internationella studenter ansökte om att studera på något av Stockholms lärosäten 2018? Inför höstterminen 2019 har vår uppdragsgivare Stockholms Akademiska Forum med sina 18 högskolor som målsättning att öka antalet ansökningar med ytterligare 10%. Bishop Media har fått i uppdrag att tillsammans med kunden utveckla den digitala marknadsföringen för att förverkliga målet 2019. Mer information kommer inom kort.

Fler nyheter

Ny kund: Livsmedelsgrossisterna

4 jul 2019|

Vi välkomnar varmt Livsmedelsgrossisterna för restaurang och storkök som ny kund! Livsmedelsgrossisterna är en förening för Sveriges största grossister med kunder som kommuner, landsting, [...]

Visa fler