Välkommen Svensk Hållbarhetsanalys

2 december 2014

En ny vägledningsstandard för hållbar utveckling har tagits fram. Standarden, SS 85 40 00, riktar sig till politiskt styrda organisationer, i första hand kommuner, landsting och regioner. Standarden är framtagen för att ge vägledning vid utveckling och införande av ledningssystem för hållbar utveckling.

Svensk Hållbarhetsanalys har utvecklat en metod och ett webbaserat analysverktyg som visar skillnaden mellan kundens befintliga ledningssystem och villkoren i den nya standarden. Metoden och analysverktyget har prövats och vidareutvecklats i ett pilotprojekt där flera kommuner medverkat.

Nu lanserar snart företaget sin webbplats och vi på Bishop Media har fått uppdraget utveckla den.

Fler nyheter

Ny kund: Livsmedelsgrossisterna

4 jul 2019|

Vi välkomnar varmt Livsmedelsgrossisterna för restaurang och storkök som ny kund! Livsmedelsgrossisterna är en förening för Sveriges största grossister med kunder som kommuner, landsting, [...]

Visa fler