Välkommen Svensk Hållbarhetsanalys

2 december 2014

En ny vägledningsstandard för hållbar utveckling har tagits fram. Standarden, SS 85 40 00, riktar sig till politiskt styrda organisationer, i första hand kommuner, landsting och regioner. Standarden är framtagen för att ge vägledning vid utveckling och införande av ledningssystem för hållbar utveckling.

Svensk Hållbarhetsanalys har utvecklat en metod och ett webbaserat analysverktyg som visar skillnaden mellan kundens befintliga ledningssystem och villkoren i den nya standarden. Metoden och analysverktyget har prövats och vidareutvecklats i ett pilotprojekt där flera kommuner medverkat.

Nu lanserar snart företaget sin webbplats och vi på Bishop Media har fått uppdraget utveckla den.

Fler nyheter

Glad sommar!

7 jul 2020|

Nu vill det här gänget önska dig en riktigt skön sommar! Internet sover aldrig men vi på Bishop Media går nu på lite semestervila. [...]

Load More Posts