Projektbeskrivning

Extema

extema.se

Extema AB är ett konsultföretag med seniora konsulter som utvecklar ledarskap genom program och verktyg i executive search- rekryterings- och utvecklingsinsatser.

Fler uppdrag