Norrköpings Konstmuseums nya hemsida

30 juni 2015

Med en av landets viktigaste samlingar inom svensk modernism och samtidskonst är Norrköpings Konstmuseum en riktig pärla som har funnits i staden i över 100 år. Museet har även en av Sveriges största grafiska samlingar och en vacker skulpturpark med ett dussintal verk från svenska skulptörer.

Grunden för Konstmuseets arbete är att göra konsten tillgänglig för så många som möjligt, och vi på Bishop Media är glada att kunna bidra till detta genom utvecklingen av Norrköpings Konstmuseums nya hemsida. Museet har nu en helt ny plattform för att visa upp sina samlingar och marknadsföra sina utställningar och sitt program.

Fokus har varit en ren design där bilderna på konsten får tala. Aktuella utställningar och programpunkter lyfts fram för att locka besökare och visa på det aktiva arbete som Konstmuseet gör. Självklart har vi strävat efter att museipersonalens arbete “bakom skalet” ska vara så smidigt som möjligt när de ska publicera ny information.

Sammanfattningsvis är vi mycket stolta och glada att ha fått uppdraget att producera Norrköpings Konstmuseums nya hemsida och även väldigt nöjda med resultatet: norrkopingskonstmuseum.se

Fler nyheter

Load More Posts