Next:Norrköping väljer Bishop Media

4 december 2014

Next:Norrköping

Det jättelika Ostlänkenprojektet kommer bokstavligen att sätta sina spår i Norrköping. Samtidigt som Trafikverket bygger de nya järnvägsspåren kommer vi att få helt nya stadsdelar i Norrköping. Det är ett gigantiskt stadsbyggnadsprojekt som startar nu. Allt under samlingsnamnet “Next:Norrköping”. Här ingår till exempel ett nytt resecentrum och omvandling av Inre hamnen och Butängen.

I och med Ostlänken har Norrköping en unik möjlighet att växa och utvecklas som kommun. För att lyckas behöver Norrköping marknadsföras även utanför kommungränsen.

En central del av detta marknadsföringsarbete är den hemsida som vi på Bishop Media har fått i uppdrag att producera. Den kommer att innehålla praktisk information kring projekten, och visa upp de visioner som finns för det framtida Norrköping. Vi är väldigt glada att vara en del av arbetet med Next:Norrköping!

Fler nyheter

Ny kund: Livsmedelsgrossisterna

4 jul 2019|

Vi välkomnar varmt Livsmedelsgrossisterna för restaurang och storkök som ny kund! Livsmedelsgrossisterna är en förening för Sveriges största grossister med kunder som kommuner, landsting, [...]

Visa fler