Lincom är en komplett leverantör av kommunikationslösningar inom telefoni, säkerhet och data. Vi har fått i uppdrag att ta fram företagets nya hemsida.