Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

20 maj 2019

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Vi har haft den stora äran att arbeta fram Sweden Food Arenas grafiska profil och nu pågår även utvecklingen av hemsidan för fullt!

Fler nyheter

Load More Posts