Anrika Arkösunds Hotell har fått nya ägare från den 4 januari 2016. Det är en konstellation av lokalt förankrade personer, med anknytning till Arkösund, som bildat ett holdingbolag som i sin tur förvärvat Arkösunds Hotell AB.

Webbyrån Bishop Media i Norrköping har fått uppdraget att utveckla det nya bolagets hemsida.