Stockholm's official university guide

Stockholms samtliga universitet konkurrerar på en global marknad om studenter och forskare. Med strävan att Stockholm ska nå en mer framstående internationell position arbetar Stockholms Akademiska Forum (StAF) med profilering av Stockholm som student- och universitetsstad.
Bishops uppdrag var att utveckla den nya webbplatsen studyinstockholm.se, där potentiella internationella studenter och forskare genom en professionell och modern webbplats som lyfter fram och de styrkor som Stockholm har som universitetsstad ska intresseras att studera och forska här.
Det var viktigt att lyfta fram att Stockholm är en samlad akademisk region med inte mindre än 17 universitet och högskolor. Det upptäcker besökaren snabbt vid ett besök på academicstockholm.se. På en karta visar vi Stockholms plats i världen (den internationella kännedomen om Stockholm är trots allt relativt låg) och alla stadens universitet. Dessa får även stort utrymme i en översikt på startsidan så att besökaren får en uppfattning om mängden och mångfalden av lärosäten.
De personer som känner till Stockholm har ofta en positiv bild av staden och Sverige som land. Trygghet, svensk livsstil, välfärd, seriositet och kompetens nämndes i den enkätundersökning som StAF genomförde innan arbetet påbörjades. Dessa styrkor förmedlas på hemsidan genom ett avskalat, seriöst och nordiskt formspråk. Även bildernas komposition bidrar till att ge målgruppen en intresseväckande och genuin bild av Stockholm. För att texterna ska ha rätt tilltal är dom framtagna av skribenter på The Local som själva från början kommit till Stockholm för att studera och därigenom har en god förmåga att förpacka budskapet till målgruppen.
Efter att besökaren snabbt har fått bilden av Stockholm som en ledande och unik universitetsstad profilerar kommunikationen främst på medlemmarnas egna varumärken och verksamheter. Varje universitet har en egen sida med grundläggande info och roliga fakta samt en länk där besökaren tas emot på universitets egen hemsida.

Se alla nyheter

Hör gärna av dig!

Mitt namn är Elin Mörsare och jag svarar gärna på frågor om hur vi kan hjälpa ditt företag. Kontakta mig gärna för mer information eller om du önskar ett kostnadsförslag.

    Jag accepterar integritetspolicyn